Tialotter

Vinstplan Tialotter

Det finns två typer av Tialotter: Tialott Stjärnvinsten och Tialott Kalasvinsten. Den vanligaste Tialotten är Stjärnvinsten. En Tialott kostar som namnet antyder, det vill säga 10 kronor.

Jämförelse av vinstplan Stjärnvinsten och Kalasvinsten

Kalasvinsten har 333 817 vinstlotter av 1 miljon lotter och stjärnvinsten har 234 241 vinstlotter, vilket betyder att ungefär var 3:e kalasvinstlott är en vinstlott och drygt 23 % av stjärnvinstens lotter är vinstlotter. Jämför man stjärnvinstens vinstplan med kalasvinstens vinstplan se man att stjärnvinsten delar bara delar ut 112 000 vinster på 10 kronor och kalasvinsten delar istället ut 300 000 vinster. Tar man bort den lilla vinstsumman 10 kronor så har stjärnvinsten 122 241 vinstlotter av 1 miljon och kalasvinsten bara 33 817 vinstlotter. Det här innebär att stjärnvinsten ger betydligt fler vinster över 10 kronor. När det gäller storvinster är skillnaden inte så stor. Kalasvinsten har 1 vinst på 250 000 kronor och en vinst på 125 000 kronor och stjärnvinsten har 1 vinst på 250 000 kronor och 2 vinster på 125 000 kronor. Kalasvinsten har 11 vinster på 65 000 kronor, i gengälld har stjärnvinsten fler vinster mellan 10 000 och 20 000 kronor. Dessutom delar stjärnvinsten ut betydligt fler vinster mellan 100 och 1000 kronor.

Den totala vinstsumman skiljer sig emellertid inte sig så mycket åt mellan de två tialotterna. Av 1 miljon lotter ger kalasvinsten 5 030 000 kronor i vinster och stjärnvinsten 4 900 000, en skillnad på 130 000 kronor vilket nästan är försumbart i sammanhanget. Det som skiljer sig mellan lotterna är framförallt spridningen av vinsterna.